Etické sportování

Nákupní košík

0 ks za 0 Kč

VeganSport.cz > Články > Říjnová výzva: Běžíme pro Svobodu zvířat

Říjnová výzva: Běžíme pro Svobodu zvířat

Datum publikování: 28.9.2019 | Kategorie: Běžíme pro zvířata
V říjnu poběžíme pro Svobodu zvířat. V článku se dozvíte, jakým projektům se v současnosti věnuje, které považuje za prioritní, jak by naběhané peníze využila a jak se do výzvy zapojit!
Říjnová výzva: Běžíme pro Svobodu zvířat

Aktivity organizace Svoboda zvířat:


Vedeme několik cílených kampaní, v současné době se převážná většina našich aktivit soustředí na kampaň Cirkusy bez zvířat - cílem je upozornit na současný stav, kdy je možné v českých cirkusech chovat a používat volně žijící ("divoká") zvířata, která mnohdy žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách, jsou nucena podstupovat drezuru, která deformuje jejich přirozené chování a při které může docházet k jejich týrání, a v neposlední řadě jsou vystavena opakovaným transportům

Naše další kampaně:
Každoročně je na celém světě použito pro pokusy nejméně 115 milionů zvířat. Tyto pokusy jsou nejen velmi kruté pro zvířata, ale i značně nebezpečné pro lidi. Z těchto důvodů se stavíme proti všem typům pokusů na zvířatech. V rámci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech vedeme tři samostatné projekty:
Oběti krásy - proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech
Humánní vzdělávání - za nahrazení pokusů na zvířatech ve vzdělávání
Nejbližší příbuzní - za zákaz pokusů na primátech v EU
Na projektech spolupracujeme s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a s InterNICHE (Mezinárodní sítí pro humánní vzdělávání).
Dále vedeme hodiny ekologické výchovy, kde je naší snahou oslovit děti a mládež v zájmu o ochranu zvířat. Cílem programů není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění do budoucna.
Sekce na ochranu koček - jejím cílem je zlepšit humánní přístup k opuštěným zvířatům, v tomto případě zejm. ke kočkám.

Co považujete za dosavadní nejlepší výsledek?


Největším úspěchem, kterého si v oblasti ochrany zvířat vážíme, je posun veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí, a ne pouhých věcí.
Dosavadní úspěchy:

prosadili jsme zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR
prosadili jsme zákaz testování kosmetiky a jejich složek na zvířatech
aktivní kampaní napomohli zákazu obchodování s výrobky z tuleňů v EU
aktivně se zasadili o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU, a další.

Jaké projekty, plány nebo cíle jsou teď pro vás prioritní?


V současné době pracujeme především na prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech do v ČR do zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Svobodě zvířat se v r. 2004 podařilo prosadit do zákona na ochranu zvířat zákaz využívání některých nově narozených druhů volně žijících zvířat (primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf) v cirkusech. Za druhy volně žijící zvířat se přitom rozumí takové, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Cíl kampaně Cirkusy bez zvířat je jasný – prosadit zákaz využívání všech druhů divokých zvířat v cirkusech, tedy rozšířit jej na zvířata jako je např. slon, tygr, lev. V ČR existuje nerovný přístup v hodnocení podmínek pro zvířata v soukromých chovech a zoologických zahradách na straně jedné a cirkusech na straně druhé. Po cirkusech se vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat (více zde). Chov zvířat v cirkuse upravuje Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, kdežto Ministerstvo životního prostředí při udělování licencí ZOO a Státní veterinární správa při hodnocení stavu chovů vychází z Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat – Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí z r. 2006.

Jaký je hlavní zdroj příjmů?


Činnost organizace je financována převážně z darů a příspěvků.
Zbytek získáváme z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí. Svoboda zvířat nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat.

Na co byste využili naběhané peníze, pokud by se jednalo o částku 1000, 5000, 10000, 25000 nebo 50000?

Naběhané peníze bychom vynaložili na tisk informačních letáčků, samolepek, plakátů, atp.
Částky vyšší bychom využili na propagaci kampaně Cirkusy bez zvířat, která v těchto měsících vrcholí a naší snahou je dostat danou problematiku mezi co nejširší veřejnost.

 

Pokud máte zájem svým během Svobodu zvířat podpořit, zde máte návod jak:

1) přihlaste se ke skupině na facebooku Běžecká výzva: běžíme pro zvířata tak, že k připnutému příspěvku napíšete do komentáře své jméno, rok narození a očekávaný počet naběhaných kilometrů za měsíc říjen.

2) Celý měsíc běhejte a zapisujte si počet naběhaných kilometrů v tréninku i závodech. Nově si letos započítávejte nejen běžecké, ale  i běžkařské a turistické kilometry.

3) Na konci měsíce napište ke svému komentáři "odběháno a opravdový počet uběhnutých kilometrů " např: odběháno 50 km.

4) Ode mě dostanete číslo účtu organizace Svoboda zvířat a variabilní symbol. Organizaci pošlete částku odpovídající počtu naběhaných kilometrů (1 km - 1 kč).

5) V každém měsíci poběžíme pro jinou organizaci, vždy se ale přihlásíte pouze do té výzvy, která vám bude dávat smysl. Na stránkách www.vegansport.cz vedu běžecký žebříček a na konci roku 2019 budou první tři muži i ženy obdarováni drobnými dary ode mě i obdarovaných organizací (trička, placky, samolepky,kuchařky,volný vstup na akce...)

Více se o organizaci Svoboda zvířat můžete dočíst zde.

 

Komentáře